Jondar Webdesign
 
 
 
Wij nemen ook losse PHP opdrachten aan.
Te denken valt aan bestaande websites waarin bepaalde voorzieningen moeten worden ingebouwd, zoals:

- betaalsysteem in een webwinkel.

- managementsysteem waarmee artikelen en prijzen kunnen worden gewijzigd of
  toegevoegd, zonder programmeer kennis.

Na overleg kan een prijs worden bepaald voor het werk.

Om de toegepaste code te kunnen testen heb ik toegang nodig tot de server waarop de website zich bevind, via ftp.