Jondar Webdesign
 
 
 
Lowbudget Website

Deze kost alles bij elkaar 76,- euro.
- 50 euro voor de website.
- 20,- euro per jaar voor huur van de webruimte.
- 6,- euro per jaar voor de registratie van een (.nl) domeinnaam.

Op specificatie gebouwde website

Deze prijzen kunnen erg verschillend zijn, afhankelijk van de grootte en de voorzieningen die in de website moeten worden gebouwd.
Het is belangrijk dat de opdrachtgever en goed uitgewerkt plan heeft, waardoor de onzekerheid over de hoeveelheid werk zo klein mogelijk is.
Deze onzekerheid leidt er namelijk toe dat de prijs scherper kan worden bepaald omdat er minder hoeft te worden gerekend voor 'onvoorzien werk'.

In deze tijd van moeilijke economische omstandigheden, concurreren natuurlijk veel aanbieders van websites met elkaar, wat kan leiden tot slechte kwaliteit, slechte zorg bij het repareren van fouten die in een later stadium altijd kunnen opduiken en onverantwoord lang oplopende levertijden.

Een oud gezegde is: goedkoop is duurkoop, wat bij websites ook inderdaad het geval kan zijn.